H3N2 Influenza: Dalawang pagkamatay ang iniulat, inaasahang bababa sa katapusan ng Marso

Sa gitna ng ulat ng una H3N2 trangkaso kaugnay na pagkamatay sa India, tig-isa sa Karnataka at Haryana, ang gobyerno ay naglabas ng pahayag na nagkukumpirma na ang isang mahigpit na pagbabantay ay pinananatili sa pana-panahong trangkaso, sa buong bansa sa pamamagitan ng Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) network sa real-time na batayan. 

Sinusubaybayan at binabantayan din ng mga awtoridad ang morbidity at mortality dahil sa H3N2 subtype ng seasonal Influenza.  

ADVERTISEMENT

Ang mga maliliit na bata at matatandang tao na may mga co-morbidities ay ang mga pinaka-mahina na grupo sa konteksto ng pana-panahong trangkaso. 

Isang kabuuan ng 3038 laboratoryo nakumpirma na mga kaso ng iba't ibang mga subtype ng Influenza kabilang ang H3N2 ang naiulat hanggang ika-9 ng Marso 2023 ng Estado. Kabilang dito ang 1245 kaso noong Enero, 1307 noong Pebrero at 486 na kaso noong Marso (hanggang ika-9 ng Marso). 

Dagdag pa, noong buwan ng Enero 2023, may kabuuang 397,814 na kaso ng Acute Respiratory Illness/Influenza Like Illness (ARI/ILI) ang naiulat mula sa bansa na bahagyang tumaas sa 436,523 noong Pebrero, 2023. Sa unang 9 na araw ng Marso 2023 , ang bilang na ito ay nasa 133,412 kaso. Ang kaukulang data para sa mga inamin na kaso ng severe acute respiratory illness (SARI) ay 7041 kaso noong Enero 2023, 6919 noong Pebrero 2023 at 1866 sa unang 9 na araw ng Marso 2023. 

Noong 2023 (hanggang ika-28 ng Pebrero), may kabuuang 955 kaso ng H1N1 ang naiulat. Karamihan sa mga kaso ng H1N1 ay naiulat mula sa Tamil Nadu (545), Maharashtra (170), Gujarat (74), Kerala (42) at Punjab (28). 

 Ang seasonal na trangkaso ay isang talamak na impeksyon sa paghinga na dulot ng mga virus ng trangkaso na kumakalat sa lahat ng bahagi ng mundo, at ang mga kaso ay nakikitang tumataas sa ilang partikular na buwan sa buong mundo. Nasasaksihan ng India taun-taon ang dalawang peak ng seasonal influenza: isa mula Ene hanggang Marso at isa pa pagkatapos ng tag-ulan. Ang mga kaso na nagmumula sa seasonal influenza ay inaasahang bababa mula sa katapusan ng Marso. 

Ang Oseltamivir ay ang gamot na inirerekomenda ng WHO. Ang gamot ay magagamit sa pamamagitan ng Public Health System nang walang bayad. Pinayagan ng gobyerno ang pagbebenta ng Oseltamivir sa ilalim ng Schedule H1 ng Drug and Cosmetic Act noong Pebrero 2017 para sa mas malawak na accessibility at availability.  

ADVERTISEMENT

MAG-IWAN NG REPLY

Pakipasok ang iyong komento!
Pakipasok ang iyong pangalan dito

Para sa seguridad, kinakailangan ng paggamit ng serbisyo ng reCAPTCHA ng Google na kinakailangan na napapailalim sa Google Pribadong Patakaran at Mga Tuntunin ng Paggamit.

Sumasang-ayon ako sa mga tuntuning ito.