Safai Karamchari

Ang lipunan sa lahat ng antas ay kailangang maging sensitibo tungkol sa kahalagahan ng mga manggagawa sa kalinisan at ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang manu-manong sistema ng paglilinis ay dapat na mabilis na alisin sa pamamagitan ng mekanisadong sistema ng paglilinis. Hanggang sa ang oras ng manu-manong pag-scavenging ay ginagamit ang mga hakbang sa kaligtasan ay dapat matiyak upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay.

Ang mga manggagawa sa kalinisan bumuo ng haligi ng sistema ng pampublikong paglilinis. Karaniwan ang gawaing paglilinis ay mekanisado at hindi manu-mano. Gayunpaman, ang mga manggagawa sa kalinisan sa India (tinatawag na Safai Karamchari), sa kasamaang palad ay nagpapatuloy pa rin sa manu-manong pamamaraan para sa paglilinis ng pampublikong lugar na posibleng dahil sa kakulangan ng mga pondo at mapagkukunan.

Nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad sa saklaw ng sanitasyon sa India, nitong mga nakaraang taon; mula sa paglilipat ng dayalogo sa pamamahala ng basura (1). Ipinapakita ng mga pagtatantya sa pananaliksik na batay sa ebidensya na mayroong tinatayang 5 milyong manggagawa sa kalinisan sa India at mayroong siyam na uri ng mga ito sa buong value chain na nag-iiba ayon sa antas sa pagkakalantad sa panganib at pagkilala sa patakaran (2).

Mga Pangunahing Isyu na kinakaharap ng mga manggagawa sa kalinisan sa India

Mga Isyu sa Kalusugan
Napakalaking hamon sa kalusugan ang kinakaharap ng mga manggagawa sa kalinisan bagaman limitado ang pag-aaral na isinagawa upang makakuha ng pananaw tungkol sa kalagayan ng mga manggagawa sa sanitasyon.

Ang mga manggagawang ito ay nagpapatakbo sa mga kapaligiran kung saan, pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay, ang baseline na inaasahan ng minimal na mga pamantayan sa kaligtasan ay maaaring napakababa o ganap na nawawala. Walang nakatakdang pamantayan para sa mga kundisyon ng serbisyo, kinakailangan sa kaligtasan, allowance sa panganib, saklaw ng seguro at mga probisyon tulad ng sapatos, guwantes, maskara at tamang head to foot cover na idinisenyo para sa layunin.

Ang rate ng pagkamatay ng mga manggagawa na naglilinis ng mga imburnal ay limang beses na mas mataas kaysa sa iba pang mga urban na Indian sa pagitan ng edad na 15 at 59. Ang average na edad ng mga manggagawa sa oras ng kamatayan ay naitala bilang 58 taon. Ang ganap na bilang ng mga namamatay ay bumababa sa mga Safai Karamcharis sa paglipas ng mga taon ngunit mataas pa rin kung ihahambing sa ibang mga trabaho. Ang average na taunang rate ng pagkamatay sa Safai Karamcharis ay 9 sa bawat 1,000 kumpara sa 6.7 na pagkamatay sa bawat 1,000 sa pangkalahatang populasyon (4; 5)

Ang mga manggagawa ay namamatay dahil sa asphyxiation na dulot ng paggamit ng mga nakakapinsalang gas sa panahon ng manu-manong paglilinis ng mga manhole. Ang mga manggagawa na nasa loob ng mga imburnal at nalantad sa methane at sulphureted hydrogen sa halip na oxygen, 'na kumikilos sa katulad na paraan sa cyanide, na may reversible inhibition ng respiratory enzyme cytochrome oxidase. Tinatayang halos 1800 manggagawa ang namatay nitong nakaraang dekada. Ang pakikipag-ugnay sa mga gas na sangkap na ito ay nagreresulta sa 'pagkawala ng gana sa pagkain, mahinang memorya, likido sa baga, pangangati ng mata, at kapos sa paghinga, pananakit ng dibdib, pananakit ng lalamunan, at pagkawala ng libido.

Ang mga manggagawa ay may magkasalungat na ugnayan sa kagamitang pangkaligtasan. Hindi lubos na nalalaman ng mga manggagawa ang kahalagahan ng kagamitan. Bukod dito, nararamdaman nila na ito ay humahadlang sa kanilang trabaho. Halimbawa, mahirap hawakan ang pala sa panahon ng paglilinis ng kanal at ang mga guwantes na ibinigay ay kadalasang maluwag at dumudulas. Itinuturing ng karamihan sa mga manggagawa ang mga makina bilang mga pamalit sa halip na pandagdag sa kanilang trabaho, at natatakot na ang mga bagong makina ay papalitan ang mga ito sa halip na tulungan ang kanilang trabaho at panatilihin silang ligtas (7).

Mga hadlang sa lipunan
Kadalasan ay madalas silang itinatakwil at binibigyang stigmat (kadalasan ay kabilang sila sa pinakamababang grupo ng Dalit sub-caste). Ang mga kahinaan ng caste, klase at kasarian ay naghihigpit sa mga pagpipilian sa buhay na maaaring gawin ng mga manggagawa at karamihan sa kanila ay walang sapat at kinakailangang access sa edukasyon, kalusugan, lupa, pamilihan, financing, dahil sa katayuan sa lipunan. Pinili nila ang propesyon na ito bilang pagpapatuloy ng family history at tradisyon. Maraming pumapasok para palitan ang kanilang mga magulang. Ang mga trabaho ng mga permanenteng (mga nagtatrabaho sa gobyerno) na mga manggagawa sa kalinisan ay may kasamang pangako ng pagpapalit ng trabaho para sa mga bata kung may mangyari sa mga magulang. Ang aspeto ng pamilya ay lalong nabibigkas dahil madalas ang mag-asawa ay nasa mga trabaho sa kalinisan, at nililimitahan nito ang mga alternatibong opsyon para sa kanilang mga anak dahil sa kakulangan ng pagkakalantad at likas na mga bias (7). Ang socio-economic deprivation ng sanitation workers ay hindi lamang tungkol sa caste at sahod. May kasaysayan ng panunupil at karahasan laban sa kanila sa mga socio-economic-cultural spheres (8).

Mayroong iba't ibang mga hakbangin at batas ng Pamahalaan na binuo at ipinatupad upang protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawang ito tulad ng PEMSA (Prevention and Elimination of Manu-manong Pag-scavenging Act), Prevention of Atrocities Act, mga komisyon tulad ng National Safai Karmchari Commission (NSKM), at mga scheme na makukuha sa pamamagitan ng National Safai Karmchari Development and Finance Corporation (NSKFDC) at SC/ST Development Corporation (SDC) sa pambansang antas at Maha Dalit Vikas Missions sa antas ng estado, ang pag-access sa mga ameliorating scheme ay isang malaking kahirapan. Ito ay dahil ang karamihan sa mga manggagawa sa kalinisan ay hindi alam ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng mga iskema na ito; kahit aware sila, hindi nila alam ang mga proseso para maka-avail ng mga benepisyo. Dagdag pa, dahil karamihan sa mga manggagawa sa kalinisan ay maralitang taga-lungsod at naninirahan sa mga impormal na pamayanan, wala silang sapat na mga dokumento tulad ng katibayan ng paninirahan, mga sertipiko ng kapanganakan at mga kard ng pagkakakilanlan na halos imposible para sa kanila na mag-aplay para sa mga pamamaraang ito (8). Walang available na numero sa mga nagtatrabaho para sa mga manggagawang nasa industriyang ito kumpara sa mga manggagawang nasa pormal na sektor.

Mga isyu sa pananalapi
Walang pormal na kontrata sa pagtatrabaho/proteksyon at pagsasamantala: Karamihan sa mga manggagawang ito ay walang kamalayan sa kanilang mga tuntunin sa pagtatrabaho, mga detalye ng mga istruktura at iskedyul ng renumeration. Kung hihingin nila ang kanilang suweldo, banta sila ng tanggalan. Ang mga manggagawang pinagtatrabahuhan ng mga sub-contractor ay mas malala pa ang kalagayan at nagpapatakbo sa isang vacuum ng impormasyon, malayo sa anumang pormal na proteksyon sa trabaho (7). Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga manggagawang ito ay higit na pinagsasamantalahan lalo na sa mga terminong kontraktwal at binigyan ng mas mababang sahod kaysa sa mga patnubay na itinakda ng gobyerno at napilitang magtrabaho nang mahabang oras sa matinding hindi malusog na kapaligiran (9).

Kawalan ng collective bargaining: Ang mga manggagawang ito ay madalas na pira-piraso at lumilipat-lipat sa iba't ibang lungsod sa maliliit na grupo at hindi nakakapagsama-sama upang bumuo ng mga kolektibo. Karamihan sa kanila ay kinukuha ng mga ahensyang ito na madalas na umiikot sa pagitan ng mga lungsod at kahit na kung saan ang mga manggagawa ay marami sa kanila, hindi sila nakakakuha ng anumang collective bargaining power dahil sa takot na sila ay disposable at tuluyang mawawalan ng trabaho. Bukod pa rito, kulang din sila sa panlabas na suporta upang tumulong sa pagsisimula ng sama-samang pagbuo at pagkilos (7).

Na-internalize ang halaga ng mga pinsala at mga karamdaman: Ang mga manggagawang may mga taon ng pagkakalantad ay na-internalize ang sakit at mga isyu sa kalusugan at tinanggap ito bilang isang regular na pangyayari at maliban na lang kung susuriin pa ay hindi man lang iugnay ang kanilang mga isyu sa kalusugan na nagmumula sa trabaho. Dahil dito, nakikita nila ang mga pinsala at sakit na nauugnay sa trabaho bilang mga personal na isyu at sinasagot nila ang gastos para sa paggamot at hindi nakuhang kita. Ang mga kontraktwal na manggagawa ay walang sick leave bilang bahagi ng kanilang mga kontrata at mas napaparusahan para sa kanilang mga karamdaman sa pamamagitan ng naunang sahod para sa mga araw na sila ay may sakit.

Mga Sanhi ng mga Isyu
Karamihan sa mga problema viz. pisikal, mental, sosyal at pinansyal na kinakaharap ng mga manggagawa sa kalinisan ay dahil sa kakulangan ng pangunahing kaalaman at kamalayan kasama ng mahigpit na mga pananaw na nakapasok sa sistema ng paniniwala ng workforce na ito. Wala silang kaliwanagan o may maling impormasyon tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ito ay dahil walang malinaw na delineated na kahulugan at makitid at hindi kasama ang iba't ibang uri ng trabaho. Ito ay isang pangkat ng magkakaibang mga tao sa mga tuntunin ng bilang ng mga taong nagtatrabaho, kasarian, at lokasyon. Ito ay nabibilang sa hindi organisadong sektor at kinakailangang pag-uri-uriin ang mga ito, para sa pagpapagana ng naaangkop at pag-customize ng patakaran at disenyo ng programa. Karamihan sa mga isyung kinakaharap ng mga manggagawa ay naging problema sa panloob na pag-uugali. Walang available na mga numero sa mga nagtatrabaho para sa mga manggagawang nasa industriyang ito (10).

May mga pagtatangka sa paglikha ng mga solusyon sa mga isyung ito ngunit natugunan ang iba't ibang resulta. Ang mga solusyong ito ay mula sa aktibismo at adbokasiya ng iba't ibang NGO, hanggang sa pormal na regulasyon ng pamahalaan. Nakamit nila ang limitadong tagumpay, gaya ng pinatutunayan ng mga pang-araw-araw na ulat ng balita na nagpapakita ng pagkamatay ng mas maraming manggagawa. May pangangailangang mag-isip ng mga solusyon at bumuo ng capacity building ng mga manggagawa na isang pagsasama-sama ng makabago at user-centric na gumagawa ng isang intrinsic na koneksyon at isang komprehensibo at pag-unawa sa mga manggagawang ito.

Ang mga problemang ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapayo sa mga manggagawang ito sa kanilang mga karapatan at mga karapatan sa programa.

Bukod dito, ang lipunan sa lahat ng antas ay kailangang maging sensitibo tungkol sa kahalagahan ng mga manggagawa sa kalinisan at ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang manu-manong sistema ng paglilinis ay dapat na mabilis na alisin sa pamamagitan ng mekanisadong sistema ng paglilinis. Hanggang sa ang oras ng manu-manong pag-scavenging ay ginagamit ang mga hakbang sa kaligtasan ay dapat matiyak upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Ito ay mapipigilan sa pamamagitan ng pamamahala ng programa na naglalayong bumuo ng kapasidad at bumuo ng isang repositoryo ng mga manggagawang ito na higit na makapagbibigay ng kakayahan na bumuo ng mga partikular na patakaran at mga programa sa pagpaplano sa pagprotekta sa workforce na ito.

***

Mga sanggunian

1. Raman VR at Muralidharan A., 2019. Isinara ang loop sa kampanya sa kalinisan ng India para sa mga pakinabang ng pampublikong kalusugan. The Lancet VOLUME 393, ISSUE 10177, P1184-1186, MARCH 23, 2019. DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30547-1
2. Project, The Sanitation Workers. Ang Sanitation Workers Project . [Online] http://sanitationworkers.org/profiles/
3. Korporasyon, Pambansang Safai Karmacharis Pananalapi at Pag-unlad. [Online] http://sanitationworkers.org/profiles/
4. General, Registrar. 2016.
5. Salve PS, Bansod DW, Kadlak H 2017. Safai Karamcharis in a Vicious Cycle: A Study in the Perspective of Caste. . 2017, Vol. 13.Available online sa https://www.epw.in/journal/2017/13/perspectives/safai-karamcharis-avicious-cycle.html
6. Pagsusuri sa Manwal na Pag-scavenging Rate ng Kamatayan sa Isang Kritikal na Kalagayan at Paraan upang Matiyak ang Kaligtasan. S Kamaleshkumar, K & Murali, Lokesh & Prabhakaran, V & Anandhakumar. 2016.
7. Kawad, Ang. Pag-unawa sa Sanitation Workers ng India para Mas Malutas ang Kanilang mga Problema. [Online] https://thewire.in/labour/understanding-indias-sanitation-workers-to-better-solve-their-problems
8. Shikha, Shashi. Indian Express. [Online] 2018. https://indianexpress.com/article/opinion/swacch-bharat-mission-needs-to-clean-up-the-lives-of-sanitation-workers-5466596/
9. Karamcharis, Pambansang Komisyon para sa Safai. [Online] 2009 https://ncsk.nic.in/sites/default/files/Binder2.pdf
10. Bakit ang mga manggagawa sa kalinisan ng India ay walang priyoridad. [Online] Hindustan Times , Hunyo 2019. https://www.hindustantimes.com/editorials/why-india-s-sanitation-workers-are-nobody-s-priority/story-Ui18pROrNh8g0PDnYhzeEN.html
11. Tiwari, RR 2008. Mga panganib sa kalusugan ng trabaho sa dumi sa alkantarilya at sanitary worker. sl : Indian J Occup Environ Med., 2008. Available online sa http://www.ijoem.com/article.asp?issn=0973-2284;year=2008;volume=12;issue=3;spage=112;epage=115;aulast=Tiwari


***

May-akda: Ramesh Pandey ( Healthcare Professional )

Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag sa website na ito ay sa (mga) may-akda at iba pang (mga) contributor, kung mayroon man.

ADVERTISEMENT

MAG-IWAN NG REPLY

Pakipasok ang iyong komento!
Pakipasok ang iyong pangalan dito

Para sa seguridad, kinakailangan ng paggamit ng serbisyo ng reCAPTCHA ng Google na kinakailangan na napapailalim sa Google Pribadong Patakaran at Mga Tuntunin ng Paggamit.

Sumasang-ayon ako sa mga tuntuning ito.